Deze verklaring heeft betrekking op Bloem by Marjan. Bloem by Marjan is gevestigd te 5247 KN Rosmalen aan Spinnerpad 11. Het Kamer van Koophandel nummer is 16082025. In het kader van de uitvoering van haar ondernemingsactiviteiten, waaronder opdrachten, verkrijgt Bloem by Marjan informatie, waaronder persoonsgegevens. Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van onze opdrachtgevers/potentiële opdrachtgevers en andere personen die onze website/webshop bezoeken. Bloem by Marjan zal de persoonsgegevens uitsluitend opslaan en verwerken in overstemming met deze verklaring alsmede met relevante wetgeving, waaronder AVG. 

Uitgangspunt van Bloem by Marjan is dat de privacy zo goed mogelijk wordt gewaarborgd en gerespecteerd. Al u persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Bloem by Marjan kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

Doeleinden voor opslag en verwerking persoonsgegevens

Bloem by Marjan zal de persoonsgegevens gebruiken voor:

Verwerking persoonsgegevens waarom

De persoonsgegevens verwerken wij omdat: 

Delen van persoonsgegevens met anderen

Bloem by Marjan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst met u. Bloem by Marjan zal zoveel mogelijk zorgdragen dat deze derden zich houden aan de privacywetgeving.

Rechten betrokkene

Als wij uw persoonsgegevens hebben opgeslagen of verwerkt, heeft u de volgende rechten:

Bewaartermijn

Bloem by Marjan bewaart uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving en niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven omschreven doeleinden. In beginsel bewaren wij u persoonsgegevens tot één kalenderjaar na uitvoering van de opdracht of tot één jaar na beëindiging van de overeenkomst. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn geldt.

Privacy beleid website/webshop

Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze website, vragen wij zo nodig om persoonsgegevens vast te leggen. Als u een contactformulier op de website invult of ons een 

e-mail stuurt, dan worden gegevens bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics onder andere om het gebruik van de website te verbeteren. Google is  aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Wij verwijzen naar het privacy beleid van Google en van Google Analytics.

Op de website maken wij gebruik van Cookies. Wij gebruiken Cookies om de website te laten functioneren, om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om te meten of de bezoekers gemakkelijk de gewenste informatie kunnen  vinden op onze website. 

U kunt het gebruik van Cookies weigeren. Wij wijzen er echter op dat in dat geval echter niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten.

Wijziging Privacy Verklaring

Bloem by Marjan kan deze Privacy Verklaring wijzigingen of aanvullen. Wij zullen de meest recente Privacy Verklaring telkens op de website plaatsen. Voor u geldt de recent ondertekende Privacy Verklaring.

Contact

Als u vragen heeft of inlichtingen wenst over deze Privacy Verklaring kunt u contact opnemen, hetzij telefonisch of per e-mail.